Шпори на тести з мікроекономіки


Шпаргалки на тести з мікроекономіки.

Тема 2.Основи попиту і пропозиції. Поняття “еластичності”.

1. Якщо в економіці діє закон спадної продуктивності факторів виробництва, для підтримки її росту необхідні:

г) Пропорційний ріст усіх факторів виробництва (у натуральному виразі) при зниженні ціни додаткової одиниці продукції

2. Проблема «як робити» не існує:                    •

в) За умови обмеженості запасів виробничих ресурсів відносно до наявної робочої сили.                            

3. Фермер, що використовує неефективні методи виробництва:

в) Відноситься до числа зайнятих.

4. Економіка ефективна, якщо в ній досягнуті:

г) І повна зайнятість, і повне використання інших виробничих ресурсів.

5. Якщо в суспільстві обсяг виробничих ресурсів збільшився, то:

б) Економіка здатна виробляти більше товарів і послуг.

6. Закон попиту припускає, що:

б) Якщо доходи в споживачів ростуть, вони зазвичай купують більше товарів.

7. Чим можна пояснити зрушення кривої попиту на товар X?

в) Смаки споживачів викликали інтерес до товару X, і тому вони хочуть купувати його при будь-якій даній ціні більше, ніж раніше

8. Зростання цін на матеріали, необхідні для виробництва товару X, викликає:

б) Зрушення кривої пропозиції нагору (або вліво).

9. Який термін відображає здатність і бажання людей платити за що-небудь:

б) Попит.

10. Ринковий попит не відчуває впливу:.

в) Цін на ресурси.

11. Зміна якого фактора не викликає зрушення кривої попиту?

в) Ціни товару.

12. Удосконалювання технології переміщує:

в) Криву пропозиції вниз і вправо.

Тема 3.Теорія поведінки споживача.

1. Цінова еластичність попиту буде вище:

д) У жодному з перерахованих випадків.

2. Скорочення пропозиції товару веде до збільшення:

д) Попиту на взаємозамінні товари.

3. У міру того, як ціна товару знижується, а величина попиту зростає за умови лінійної функції попиту:

а) Загальний доход збільшується до точки, у якій еластичність дорівнює одиниці, після чого доход зменшується.

4. Якщо одновідсоткове скорочення ціни на товар призводить до двовідсоткового збільшення обсягу попиту на нього, то цей попит:

б) Еластичний.

5. Якщо ціна товару виросла з 1,5 грн. до 2 грн., а обсяг попиту скоротився з 1000 до 900 одиниць, то коефіцієнт цінової еластичності дорівнює:

в) 0,30.

6. Припустимо, що споживач має прибуток у 8 грн. Ціна товару  А дорівнює 1 грн., а ціна товару В — 0,5 грн. Яка з наступних комбинацій товарів знаходиться на бюджетній лінії?

г) 5А і 6В.

7. Закон спадної граничної корисності означає, що:

б) Корисність, принесена кожною наступною одиницею товару, убуває в міру збільшення кількості товарів, що купуються.

8. Ефект заміни — це ріст попиту на товар, викликаний:

Д) Жодна з відповідей не є вірною.

9. Загальна корисність збільшується, коли гранична корисність:

г) Збільшується або зменшується, але є величиною позитивної.

10. Споживча рівновага на карті байдужності — це:

в) Та точка, у якій нахил бюджетної лінії дорівнює нахилу дотичної їй кривої байдужості.

11. Теорія споживчої поведінки припускає, що споживач прагне максимізувати:

б) Загальну корисність.

12. Щоб опинитися в стані рівноваги (тобто максимізувати корисність) споживач повинний:

д) Розподіляти доход таким чином, щоб останній долар, витрачений на покупку якого-небудь товару, приносив такий же приріст корисності, як і долар, витрачений на покупку іншого товару.

Інші відповіді на тести з мікроекономіки дивіться у файлі.


Скачати "ТЕСТЫ МИКРО" (17.2 KiB, 1619 downloads)

Крім того, інші матеріали по змісту:

Залишити коментар...


+ seven = 12

* поля обов'язкові для заповнення